Home » 鏡音リン・レン » 「カンタレラ」の曲で札幌市営地下鉄の駅名を鏡音レンが歌います。

「カンタレラ」の曲で札幌市営地下鉄の駅名を鏡音レンが歌います。

obakyu super express…

出典:https://www.youtube.com/watch?v=cZhnP_Vqg68

制作者:obakyu super express LSE

再生時間:03:17