Home » 巡音ルカ » 【TokiyA】heartbeats【踊ってみた】

【TokiyA】heartbeats【踊ってみた】

TokiyA tw.@tokiya_0725…

出典:https://www.youtube.com/watch?v=MvvrZazUpsI

制作者:ときや TokiyA

再生時間:05:07

, , , , , ,