Home » 初音ミク » カラマス04月中部メイン/初音ミク×GUMI「脳漿炸裂ガール」/まち&ひも爺

カラマス04月中部メイン/初音ミク×GUMI「脳漿炸裂ガール」/まち&ひも爺

出典:https://www.youtube.com/watch?v=ztrEy8TjabA

制作者:高野貴文

再生時間:03:16