Home » 巡音ルカ » [Kiyochii & Makarm] happy synthesizer (ハッピーシンセサイザfeat.巡音ルカ&GUMI) Fursuit dance cover

[Kiyochii & Makarm] happy synthesizer (ハッピーシンセサイザfeat.巡音ルカ&GUMI) Fursuit dance cover

Hello you guys! I’m Kiyochii a…

出典:https://www.youtube.com/watch?v=Ngj0ngCOUXk

制作者:kiyochii

再生時間:05:46